Archive For The “Testvakgebied” Category

Onderhoudbaarheid van de testautomatisering

Onderhoudbaarheid van de testautomatisering

Auteur: Mustafa Canbaz ● m.canbaz@maxmin.eu Afgelopen donderdag 26 oktober hebben we met de Werkgroep Testautomatisering (WTA) van TestNet over het onderwerp ‘Onderhoudbaarheid van de testautomatisering’ gebrainstormd. Uitgangspunt van de discussie was: wat zijn nou de randvoorwaarden om de testautomatisering dusdanig in te richten dat deze ook op de langere termijn onderhoudbaar is. De discussie was nog…

Read more »

Oneindige watervallen – Continuous Testing in de ogen van een Testimist

Oneindige watervallen – Continuous Testing in de ogen van een Testimist

Auteur: René van Veldhuijzen ● revelzen@gmail.com In de wereld van Software Testing hebben we er een handje van om ons zelf geregeld ‘dood’, of in ieder geval overbodig te verklaren. De kunst van het bedenken van nieuwe ‘Driven’ technieken, het opzetten van onmisbare certificeringen en het succesvol overtuigen van de klant, dat echt alles anders moet….

Read more »

Rollen voor Testers – Pagina 120 herschreven

Rollen voor Testers – Pagina 120 herschreven

Auteurs: Derk-Jan de Grood ● derkjandegrood@valori.nl ● Ard Kramer ● ard.kramer@alten.nl Tijdens het vijftienjarig bestaan van TestNet namen acht testgeeks het initiatief om een boek te schrijven over de toekomst van testen. Het boek ‘Bepaal je koers! – Toekomst en trends in testen’ besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in de wereld om ons heen, die van…

Read more »