Archief

Call for articles deadline najaarsmagazine 15 september

Auteur: Rob van Steenbergen ● redactie@testnet.org

25062013 foto Robvs2

Door de vakantietijd hebben velen van jullie de call for articles wellicht gemist. Daarom een verlenging van de deadline voor artikelen over testautomatisering naar 15 september!!  Voor deze editie verwelkomen wij artikelen, die een relatie hebben met het thema van het evenement: ‘1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen’. 

Praktische zaken
Stuur jouw aanmelding naar ons e-mailadres redactie@testnet.org

 • De uiterste inleverdatum voor het artikel is 15 september 2016 
 • Jouw artikel bevat te zijner tijd naast de hoofdtekst ook de volgende onderdelen:
  • Titel van het artikel;
  • Naam van de schrijver(s);
  • Contactgegevens (e-mail en telefoon, eventueel @twitternaam);
  • (Pas)foto van de schrijver(s) – Lever een redelijk groot formaat op graag, minimaal de grootte van je scherm;
  • Een teaser: een alinea van ongeveer vijf zinnen die kort de inhoud van het stuk weergeven en de lezer prikkelen om verder te lezen.
 • Qua lengte van jouw artikel denken wij aan bijdragen van een halve tot vier A4-tjes (vraag even als het meer of minder wordt)
 • Graag zien we per artikel ten minste één of twee illustraties. Deze in het artikel plaatsen, maar ook, apart geleverd in groot formaat.
 • Wij hebben een duidelijke voorkeur voor artikelen die in actieve vorm zijn geschreven.
 • Uiteraard zal de redactie jouw artikel beoordelen, redigeren en waar nodig, in overleg, aanpassen. Ook kan het voorkomen dat we zullen voorstellen om het in een ander nummer van TestNet Nieuws of op onze live blog te plaatsen.

Heb je nog vragen?… Continue reading

Riks column: De vijf pijnpunten van testen

Auteur: Rik Marselis ● Rik@Marselis.eu ● @rikmarselis

De afgelopen tijd heb ik weer heel wat workshops over exploratory testen mogen geven. En daarbij gebruik ik altijd twee boeken: Explore It! van Elisabeth Hendrickson en Exploratory Software Testing van James Whittaker. In dit laatste boek werd ik opeens weer gegrepen door James’ beschrijving van de pijnpunten van testen. Graag neem ik je mee langs deze pijnpunten en geef ik je er wat overpeinzingen van zowel James als mijzelf bij. Ik vertrouw erop dat jij met de pijn van anderen je eigen pijn kunt verzachten (of voorkomen) 😉

James beschrijft dat testen ervoor zorgt dat de maatschappij balans kan houden tussen innovatie en betrouwbaarheid. Maar testen als proces om de fouten binnen de perken te houden heeft enkele serieuze beperkingen. Die moeten we samen aanpakken om te zorgen dat software in de toekomst (nog) beter is dan nu.

Pijnpunt 1: Doelloosheid
Je kunt niet zo maar even wat gaan testen. Testen is een serieus vak waarbij planning, voorbereiding, strategie en toepasbare tactieken nodig zijn. Tests zonder doel zijn hoogstwaarschijnlijk zinloze tests. Als je geen idee hebt wat voor kwaliteitsaspecten je wilt onderzoeken, hoe kun je dan vaststellen of de kwaliteit aan de verwachtingen voldoet? Het aantal tests dat je kunt uitvoeren is dan wel oneindig, maar het aantal testdoelen is wel eindig. Bepaal dus eerst je testdoelen en ga dan voor de belangrijkste testdoelen tests bedenken. Bijvoorbeeld door charters te maken voor de testdoelen. En daarbij kan je een… Continue reading